Důkazy o zločinech doložené soudním znalcem MUDr. Radkem MatlachemDůkazy o zločinech spáchaných prostějovskými soudci a státními zástupci z roku 2011, které zakázalo OSZ, KSZ, VSZ a NSZ policii šetřit a žádný soud (OS a KS) včetně NS a Ústavního soudu (5x!!!) se důkazy o zločinech soudců a státních zástupců bez odůvodnění odmítaly zabývat!
  •  Tvrzení (nejen) soudního znalce MUDr. Radka Matlacha o zločinech prostějovských soudců a státních zástupců Policejnímu prezidentovi, OSZ a OS Prostějov ze dne 11. 5. 2011 najdete ZDE

  •  Žádost vládě ze dne 4. 3. 2011 k okamžitému zastavení páchání zločinů proti lidskosti najdete ZDE

Důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti nezákonným jednáním orgánů činných v trestním řízení včetně nejvyššího státního zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně dne 19.9.2010 pod číslem č.j. 1NZN 2616/2010  dalo uvedený níže uvedený trestní podnět vyšetřit OSZ Prostějov a tak státní zástupce mj. i z přípisu NSZ znali definici konopí pro trestní právo a především vzorek k měření konopí na obsah THC a věděli a bylo jim připomínáno i celou odbornou společností Konopí je lék,os, že pro trestní právo byla od 1.1.2010 definice vzorku konopí k měření obsahu THC v konopí určená skrze § 289 odst. 3 trestního zákoníku od 1.1.2010 Nařízením vlády č. 455 Sb./2009 Sb. v příloze 1.A.1. jako celý objem rostliny konopí, tedy včetně kořene, nejen nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků dle § 2 písm. d) ZoNL!
Důsledky tragických dopadů kriminalizace a konfiskací výzkumu a jejího vedoucího Dušana Dvořáka a jeho rodiny s fatálními následky na životě a zdraví občanů a doložení spáchání zločinů proti lidskosti orgány činnými v trestním řízení proti členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) najdete ve stanoviscích lékařů i soudních znalců na a) http://soudniznalec.blogspot.cz/ , b) ve čtyřech ústavních stížnostech Dušana Dvořáka (konfiskace 2009 -2012) na http://artlanguagefactory.blogspot.cz/, c)  v páté ústavní stížnosti na http://counstitutional.blogspot.cz/ d) v podkladech pro šestou verzi ústavní stížnosti na http://evropsky-kartel.blogspot.cz/ určenou pro správní rozhodnutí ÚS na http://pravnistat.blogspot.cz/ a dále e) v trestním podnětu z 1.10.2015 na http://dukazy.blogspot.cz/ a dále f)  dokumentaci k náhradě škody na  http://nahrada-skody.blogspot.cz/ a g) v podkladech pro pro rozhodnutí vlády a premiéra na http://vlada-cr.blogspot.cz/


Důkazy o spáchaných zločinech a způsobených škodách Okresním soudem, zastupitelstvím a policií v Prostějově

Stížnosti předsedovi Okresního soudu v Prostějově k jednání 15 a 17. dubna 2014


Jednání Okresního soudu v Prostějově 17.dubna 2014 (konfiskace 2012)
Jednání Okresního soudu v Prostějově 15.dubna 2014 (konfiskace úrody 2010)